Tarieven – Fysiotherapie Duivendrecht – Duivendrecht

Tarieven

Tarieven

Wij hanteren per 1 januari 2020 de hieronder vermelde tarieven.

Deze gelden voor patiënten die niet, of niet voldoende aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie
In 2020 heeft de praktijk met iedere zorgverzekeraar een overeenkomst.

Zitting fysiotherapie € 37,50
Zitting manuele therapie € 45,00
Zitting oedeemtherapie € 45,00
Toeslag voor uitbehandeling € 17,50
Screening € 17,50
Intake en Onderzoek € 37,50

Consult Fysiotherapie (éénmalig onderzoek) € 75,00
Consult Fysiotherapie aan huis (éénmalig onderzoek) € 92,50

Eerste afspraak ZONDER verwijzing:
Screening, Intake, Onderzoek en zitting Fysiotherapie € 92,50
Screening, Intake, Onderzoek en zitting Manuele therapie € 100,00
Screening, Intake, Onderzoek en zitting Oedeemtherapie € 100,00

Eerste afspraak MET verwijzing:
Intake, Onderzoek en zitting Fysiotherapie € 75,00
Intake, Onderzoek en zitting Manuele therapie € 85,00
Intake, Onderzoek en zitting Oedeemtherapie € 85,00

Niet nakomen afspraak € 30,00
Niet nakomen 1ste afspraak € 60,00
Eenvoudige korte rapportage € 37,50
Uitgebreide rapportage € 75,00
Extra lange zitting € 50,00
Telefonische zitting € 15,00

Shockwavetherapie € 75,00
Echodiagnostiek € 75,00

De wettelijke voorwaarden zijn voor een fysiotherapeutisch consult. Code 1400 en 1401

Ad e) Eenmalig onderzoek
Het eenmalig onderzoek heeft als doel om meer informatie te genereren ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het (be)handelbeleid en de fysiotherapeutische (on)mogelijkheden.

Het eenmalig onderzoek kan niet worden opgevolgd door een zitting voor dezelfde aandoening. Tenzij een arts na de schriftelijke rapportage verwijst voor behandeling fysiotherapie. Er zal dan altijd gestart moeten worden met intake en onderzoek na verwijzing.

Een eenmalig onderzoek kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alleonderstaande voorwaarden wordt voldaan:
• er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke vraag van de verwijzer voor een onderzoek;
• er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage van de zorgverlener aan de verwijzer.